Klimattjänster

Teaser Text: 

 

Presentation Tags: 

Nyheter

Thursday, August 28, 2014 - 14:20

Läs vårt senaste nyhetsbrev och var med i vår enkät! Du kan bl.a. läsa om Luftfartsverkets klimatarbete och om köttets klimatpåverkan.

Tuesday, August 26, 2014 - 13:55

När får du den faktiska klimatnyttan då du klimatkompenserar? Hur skiljer klimatnyttan sig då man klimatkompenserar med CDM- och VER- projekt?

Wednesday, August 20, 2014 - 14:44

Det är dags att uppdatera Klimatkompensationshandboken och vi behöver din hjälp!

Friday, August 15, 2014 - 14:59

Att klimatkompensera med CDM projekt är inte bara ett effektivt miljöiniativ att ta utan bidrar ofta också till samhällsnytta i de länder där projekten skapas. Till exempel skapar det nya arbetstillfällen och ger en stabilare eltillförsel.