Klimattjänster

Teaser Text: 

 

Presentation Tags: 

Nyheter

Wednesday, October 29, 2014 - 13:38

GHG-protokollet är den mest använda internationella redovisningsstandarden för att beräkna växthusgasutsläpp. Man redovisar utsläppen i scope 1, 2 och 3 men vad ingår i de och varför gör man det?

Friday, October 24, 2014 - 11:14

Läs här om varför det är bra att klimatkompensera.

Tuesday, October 21, 2014 - 16:23

När man pratar om utsläpp av CO2 kan det vara svårt att visualisera det. Bilden visar volymen för ett ton koldioxid.

Wednesday, October 8, 2014 - 16:16

Vad är det för skillnad på att företag klimatsäkrar sig med Tricorona och på att kommuner och städer klimatsäkrar sig?