Klimattjänster

Teaser Text: 

 

Presentation Tags: 

Nyheter

Monday, January 18, 2016 - 14:53

För många företag betyder januari en period då man summerar föregående års siffror och data. En av dessa siffror företagets klimatpåverkan i form av koldioxiduitsläpp. Förutom allt arbete med åtgärdsplaner för att tminska dessa utsläpp går många företag hela vägen och tar sitt fulla klimatansvar genom att klimatkompensera hela eller delar av föregående års utsläpp.

Tuesday, December 8, 2015 - 17:30

”I klimatförhandlingarnas slutspurt står det klart att avtalet blir en kompromiss där alla måste offra något för att få något annat – och att vi måste sträcka ut handen efter vad näringslivet kan bidra med”. Det säger Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores, på plats i Paris.

Wednesday, November 25, 2015 - 16:11

Naturvårdsverket föreslår att det ska införas krav på utsläppsredovisning av växthusgaser för företag med över 100 heltidsanställda eller med en omsättning över 100 miljoner kronor.

Thursday, November 12, 2015 - 16:10

Kommer ni ihåg bergsbestigaren Carina Ahlqvist som skulle åka och samla snöprover för klimatforskning i Himalaya? Hon är nu tillbaka och berättar om hur hon fick uppleva klimatförändringarna.