Klimattjänster

Teaser Text: 

 

Presentation Tags: 

Nyheter

Tuesday, November 18, 2014 - 10:03

Lotta Andersson som är klimatanpassningsexpert på SMHI svarar.

Wednesday, November 12, 2014 - 17:11

Senaste nyhetsbrevet handlar bland annat om hur mycket mindre koldioxid du släpper ut om du äter en falafel istället för en hamburgare.

Wednesday, November 5, 2014 - 10:20

Vi tipsar om formuleringar på krav som bör ställas på klimatkompensation vid en offentlig upphandling.

Wednesday, October 29, 2014 - 13:38

GHG-protokollet är den mest använda internationella redovisningsstandarden för att beräkna växthusgasutsläpp. Man redovisar utsläppen i scope 1, 2 och 3 men vad ingår i de och varför gör man det?